Čištění kanalizací tlakovým kombi vozem od DN100-600mm


Čištění kanalizací provádíme kombi vozem Tatra 815 o objemu kalové nádržě 7m3 a vodní nádrže o objemu 3m3.

nebo

Kombi vozem Man o objemu kalové nádrže 12m3 a vodní nádrže o objemu 3m3.

Jsme schopni čistit tlakovou vodou a zároveň odsávat vytlačený sediment nebo usazeninu.

Efektivně vyčistíme potrubí od průměru DN100mm  až  500mm.

Čistíme kanalizační vpustě, čerpací jímky, domovní přípojky, zanesené potrubí k hlavnímu řádu, máme tlakovou hadici o délce 70m s možností prodloužení.