Čištění kanalizací tlakovým kombi vozem od DN100mm - do DN350mm


Čištění kanalizací provádíme kombi vozem MAN o objemu kalové nádržě 12m3 a vodní nádrže o objemu 3m3.

Jsme schopni čistit tlakovou vodou a zároveň odsávat vytlačený sediment nebo usazeninu.

Efektivně vyčistíme potrubí od průměru DN100mm  až do 350mm.

Čistíme kanalizační vpustě, čerpací jímky, domovní přípojky, zanesené potrubí k hlavnímu řádu, máme tlakovou hadici o délce 70m s možností prodloužení.