Čištění odpadních vod


Odvoz a následné čištění odpadních vod, probíhá na čističkách odpadních vod provozované společností SMVaK Ostrava nebo společností OVaK Ostrava, kde se tyto odpadní vody přečistí až na 94% a vyčištěná odpadní voda odtéká do potoků a řek a vrací se zpátky do přírody.