Přeprava tekutých odpadů tř.8 a 9 ADR


Provádíme přepravu tekutých odpadů třídy 8 a 9 ADR a odpadů které jsou vhodné k dalšímu zpracování nebo likvidaci, vyvážíme: jímky myček automobilů, ukapů z parkovišť a odstavných ploch, ukapů čerpacích stanic a jejich zařízení, vyvážíme tukové a kuchyňské lapoly a odpady které není možné upravit a likvidovat na místě jejich vzniku, proto se musí odvést tam, kde se tento odpad zpracuje nebo zlikviduje.

Seznam odpadů, které běžně děláme:

 

020201               O           Kaly z praní a čištění

020204               O           Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

020301               O           Kaly z praní, čištění loupání, odstřeďování a separace

020305               O           Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

020403               O           Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

020502               O           Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

020603               O           Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

020702               O           Odpady z destilace lihovin

020705               O           Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

190805               O           Kaly z čištění komunálních odpadních vod

190809               O           Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky

200108               O           Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

 

060101               N           Kyselina sírová a kyselina siřičitá

070101               N           Promývací vody a matečné louhy

110109               N           Kyselina sírová

110111               N           Oplachové vody obsahující nebezpečné látky

110113               N           Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky

120109               N           Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

120301               N           Prací vody

130501               N           Pevný podíl z lapáku písku a odlučovačů oleje

130502               N           Kaly z odlučovačů oleje     

130503               N           Kaly z lapáků nečistot

130507               N            Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

130508               N           Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

130802               N           Jiné emulze

190813               N           Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující                                                                                                                                                                                                                                                                               nebezpečné látky